Členská schôdza 30.3.2019

Dňa 30.3.2019 sa uskutočnila členská schôdza členov klubu ŠSK Combat Liptovský Mikuláš. Členskej schôdze sa zúčastnilo 12 členov.

Program schôdze bol nasledovný:

  1. Voľba predsedu, podpredsedu a pokladníka ŠSK Combat
  2. Odsúhlasenie výšky členského príspevku na rok 2020
  3. Odsúhlasenie plánu športových akcií na rok 2019
  4. Odsúhlasenie zmeny stanov klubu
  5. Poverenie osôb zodpovedných za administratívne činnosti