Klubové streľby 11.05.2019

Dňa 11.5.2019 sa uskutočnila klubová súťaž v streľbe z krátkych a dlhých guľových zbraní na strelnici v L. Kvačanoch. Akcie sa zúčastnilo 12 z0 14-tich členov klubu a dvaja hostia.