Kalendár streleckých akcií klubu

Rok 2020

  1. 16.05.2020 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  2. 20.06.2020 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  3. 12.09.2020 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  4. 24.10.2020 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  5. 12.12.2020 – Stretnutie – Koncoročné posedenie členov a priateľov klubu

Rok 2019

  1. 11.05.2019 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  2. 29.06.2019 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  3. 24.08.2019 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  4. 26.10.2019 – Súťaž – športová streľba z krátkych a dlhých guľových zbraní
  5. 14.12.2019 – Stretnutie – Koncoročné posedenie členov a priateľov klubu