O nás

Športovostrelecký klub Combat Liptovský Mikuláš vznikol v októbri 1994 kde boli na ustanovujúcej členskej schôdzi schválené prvé stanovy. Oficiálne bol zaregistrovaný a jeho stanovy potvrdené dňa 6.2.1995 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod IČO 35 661 500.

Počas svojej dlhoročnej histórie sa stále snažíme napĺňať svoje poslanie v oblasti rozvoja športovej streľby pre členov klubu ale aj mládež a verejnosť so záujmom o streľbu zo zbraní.

Záujemcov a rodinných príslušníkov vedieme k uvedomeniu si zodpovednosti, ktoré so sebou prináša vlastníctvo a streľba zo strelnej zbrane spolu s princípmi bezpečnej manipulácie so zbraňami pri športovej činnosti a mimo nej.

Klub aktívne udržiava kontakt a spoluprácu s ostatnými streleckými klubmi na Slovensku prostredníctvom organizovania streleckých súťaží a pretekov čím aktívne napomáha rozvoju športovej streleckej činnosti v Slovenskej republike.