Klubové streľby 27.5.2017

Dňa 27.5.2017 sa uskutočnila klubová súťaž v streľbe z krátkych a dlhých guľových zbraní na strelnici v L. Kvačanoch. Akcie sa zúčastnilo 10 z 15-tich členov klubu.