Členská schôdza 29.02.2020

Dňa 29.02.2020 sa uskutočnila členská schôdza členov klubu ŠSK Combat Liptovský Mikuláš. Členskej schôdze sa zúčastnilo 8 z 13-ich členov.

Program schôdze bol nasledovný:

  1. Návrh a schválenie kalendáru streleckých akcií klubu na rok 2020
  2. Návrh a schválenie výšky členského na rok 2020
  3. Preverenie stavu nových stanov na MINV SR
  4. Správa o stave hospodárenia za rok 2019