Klubové streľby 23.11.2019

Dňa 30.11.2019 sa uskutočnili klubové streľby z krátkych a dlhých guľových zbraní na strelnici v L. Kvačanoch. Akcie sa zúčastnilo 4 z 14-tich členov klubu a dvaja hostia.