Oznam o výške členského príspevku na rok 2020

Na členskej schôdzi klubu 29.02.2020 bola schválená výška členského príspevku na rok 2020 vo výške 30,- € na 1 člena.

Tak isto bol schválený mimoriadny jednorazový vklad 30,- € na 1 člena.